lauantai 19. tammikuuta 2013

Vad är information, kunskap och kommunikation? Vilken betydelse har mediet - och vad är betydelse?

Texten av Lev Manovich handlar om begreppet digital. Både på föreläsningen och i kurslitteraturen samt i övrigt har man kastat omkring begrepp som digital inföding. Jag tror det nämndes under första föreläsningen att vi studenter nästan är digitala infödingar. Själv är jag några år äldre än de övriga studerande, inte många men tillräkligt för att man i teorin kunde ifrågasätta om jag kan räknas till de infödda. Tror att min lågstadieskola fick en datorsal först när jag gick på fyran eller femman (i och för sig gick jag i en av Helsingfors mest konservativa skolor men ändå). I verkligheten tror jag nog att jag räknas eftersom båda mina föräldrar är systemexperter till yrket och digitala hjälpmedel har alltid funnits i mitt liv. Kanske det är därför jag får en liten snarkvarning när jag börjar läsa texten. Det känns igen som om en lite äldre forskare tar åt sig det stora konceptet DIGITAL och gör en antropologisk resa i ämnet. Om dagens studenter skulle skriva om samma ämne om sig fem år tror jag att det skulle vara en mycket annorlunda text.

Särskilt kommentarerna om den sociala aspekten av media känns föråldrad, hela poängen med säg internet är ju olika komponenter som kommunicerar med varandra och skickar information från olika håll i världen.


While digital representation makes possible for computers to work with images,text, sounds and other media types in principle, it is the software that determines what we can do with them. So while we are indeed ‘beingdigital’, the actual forms of this ‘being’ come from software.

Manovich hävdar dessutom att det inte finns någon digital media utan endast softa som appliceras på media. Han anser att ifall man inte kodar så har man egentligen ingenting att göra med de olika filerna som utgör den digitala median. Han hävdar alltså att det digitala mediet inte spelar någon roll, endast softan gör det. Jag håller delvis med honom, visst har softan en otrolig roll i behandlandet och användandet av digital media. Jag tycker ändå att han har tagit konceptet digital media litet för långt, han har dissekerat ett samlingsbegrepp men jag ser inte riktigt nyttan i hans filosoferingar. Vad är mervärdet? 


I en intervju säger Manovich följande:

We have to accept that the Internet is changing. Because maybe five years ago it was possible to talk about a single Internet. Well, I don't think that there's a single Internet now. The Internet is not a single medium. It's maybe a dozen media which happen to use the same technical platform. But each medium uses very different conventions, it has a different style.

Här tycker jag att han har en klar poäng, mycket klarare än i sin skrivna text.

I en annan intervju tar han upp en intressant aspekt i förhållande till digital kommunikation, nämligen Förenta staternas dominans på softa marknaden. Argumenten i den här artikeln känns mycket mer relevanta för mig även om det är frågan om en över tio år gammal intervju. I intervjun drar han också paraleller till den europeiska modernismen i början av 1900-talet var en reaktion på ny amerikansk teknologi. Med facit på hand så vet vi ju att USA fortsatte dominera IT-världen ännu in på 2000-talet medan det nu egentligen sker en förflyttning till Asien. Europa har fallit ännu längre bak än då Manovich intervjuades, i alla fall enligt mig.

Jag tycker det är intressant att fundera mer kring den framtida utvecklingen än på de digitala mediernas sammansättning. Vi har en situation idag då vi är helt nöjda med att låta USA leda utvecklingen. För Finlands del är det också viktigt att vi inte stagnerar i vår Pisa framgång utan fortsätter jobba för kreativt skapande. I USA och Asien är man beredd att jobba mycket hårdare än i Finland, längre arbetsdagar osv. Om det gör människan lyckligare är en annan fråga men faktum är att det ger dessa andra länder försprång när det gäller marknad och utveckling.

Angående snarkvarningen tidigare så har Manovich också i den senare intervjun en kommentar till digital infödingar som jag tycker är intressant:

I do hope that the new generation of students who are growing up with computers will use them as a true medium for the cultural expression of the generation–but not simply to make videos, arrange music, or design clothes–but, rather, to design software and interfaces themselves.

2 kommenttia:

  1. Tack, väl skrivet igen. Digitala infödingar finns det säkert flera definitioner på. Om man tänker sig att det är människor som lärt sig använda datorer i praktiken parallellt med att läsa och skriva till exempel, kvalificerar du nog. Men om man betänker att en stor del av barn som inte ens kan tala ordentligt i dag kan använda datorer, talar vi kanske om ännu ytteligare en "högre grad" av digital inföddhet? Dessa barn lär sig använda andra språk än det talade eller skrivna, då de använder sig av användargränssnitt med ikoner osv.

    Även om det kan kännas jobbigt att definiera begrepp och bena i dem är det viktigt att göra ibland (nonsensvarning á la Wittgenstein, som kan liknas vi din snarkvarning?). För som Manovich säger är "digital" en ganska bristfällig kategori. I Norge har man nyligen till exempel gjort upp nya grunder för läroplanen med ett kunskapslöfte om fem grundläggande färdigheter: Digitala färdigheter, muntliga färdigheter, och att kunna läsa, räkna och skriva. Men det har också blossat upp en liknande kritik som den Manovich framför, som jag tycker är rätt intressant: http://junebre.blogspot.no/2012/05/er-digital-kompetanse-ett-feilspor.html

    Vidare ännu om den "sociala" aspekten av digitala medier/programvara: den möjlighet som Manovich pekar på för varje mottagare att bearbeta det emottagna meddelandet, tycker jag nog handlar om en större förändring. Jag kan inte direkt komma på ett tidigare medium som fungerat på det sättet ...

    VastaaPoista
  2. Fast ikoner det har ju barn alltid använt sig, t.ex. i pekboksform. Nu finns det bara i digital form. På tal om annat språk så kunde jag ju som barn anvädna DOS vilket barnen idag inte kan ;)

    VastaaPoista