lauantai 23. helmikuuta 2013

Kurs feedback

Egentligen behvöde jag ju inte gå den här kursen eftersom jag började förrän den här kursen blev obligatorisk. Det enda jag egentligen har att invända till kursen är att jag hade önskat att den omfattade mer verktyg som är relevanta också i studieskedet. Jag tycker att den gott kunde omfatta lite informationssökning så att särskilt studerande i prosemiskedet kunde veta mer om databaser och vilka verktyg som historiker har nytta av. 

Jag har gått Kristinas kurs den enda gången som den ordnades specifikt för historiker och nu efteråt när man vet att den inte har gått på nytt så känns det som en lottovinst. Om de två kurserna  kunde gå koordinerat tycker jag det skulle vara bäst, då vet studerandena lite mer om databaser i praktiken för jag tror att jag var den enda som hade gått kursen från studerande och jag tror att jag förstod lite mera av vad som sades på timmen när det gäller sökfunktioner etc. Dessutom tycker jag att det skulle vara väldigt viktigt att det finns mer undervisning om hur man kan använda de olika digitala hjälpmedlen som finns. Det är helt onödigt att man är "oläskunning" i vissa delar av det moderna samhället bara för att man studerar humaniora.

Det är förstås meningen att man ska gå informationssökningskursen så fort som möjligt men i praktiken blir det ofta sånt som man går till sist. Att binda det samman med en obligatorisk kurs tror jag skulle gagna alla. 

I övrigt tyckte jag att deadlinen för bloggandet var lite för strikta, kanske inte tidpunkterna men vitsordsböterna var lite väl hårda. Jag tycker att det kunde ha räckt med att man fick avdrag på vitsorden i stället för att det blev en automatisk halvering. I mitt fall så glömde jag en gång att ladda upp en färdigt skriven text och i ett annat fall glömde jag helt bort att deadlinen var så tidigt på söndagen. I det senare fallet hade jag ingen lust att överhuvudtaget satsa på uppgiften för jag visste att skillnaden med att prestera ett gott arbete och ett dåligt arbete var minimal då det ändå i bästa fall endast kunde ha blivit en 2,5 i vitsord enligt "den nya skalan". Oinspirerat arbete gör väl varken studenten eller den som måste läsa igenom texten glad?

2 kommenttia:

  1. Tack, mycket konstruktiva och bra poänger. Att koordinera med den andra kursen är en ypperlig idé! Ska se vad vi kan göra för saken! Tack för ditt bidrag under under kursen!

    VastaaPoista
  2. Jag försökte ju nog locka folk på informationssökning för humanister, men ingen hade tid att gå...

    Visst kan vi integrera informationssökning i den här kursen, men allra helst tycker jag att informationssökning borde ingå i proseminariet, för man lär sig bäst när man måste använda lärdomarna i praktiken. Jag håller gärna kurs, men läroämnet måste kontakta antingen mig eller den som ansvarar för den humanistiska undervisningen (Maija Paavolainen) och av någon anledning har hissan inte alls bett om någon svenskspråkig undervisning efter den där ena kursen, varken IKT eller annat. Kanske jag skrämde dem :-) men jag tror att folk var nöjda med kursen, du var ju det årminstone.

    VastaaPoista