sunnuntai 17. helmikuuta 2013

Problem i databas

Texten handlar om problem i databas, diskrepansen handlar om olika register som ger olika utslag för stupade i inbördeskriget 1918. Diskussionen belyser enligt mig bra hur vridet ett register kan bli och betydelsen av en allmänt vedertagen linje som definierats av proffs. 

En som deltagit i projektet svarar på emeritus professor Rasilas kritik, bland annat med att Rasila inte verkar veta att databasen finns i en utökad version på Riksarkivet. Kanske det inte har stått i nätversionen, då det ju vore ganska orimligt att en som inte är inblandad i projektet kunde veta detta.

Jag frågar mig också varför projektet till exemepl inte kontaktat Rasila för att utveckla databasen då han ändå har skrivit en avhandling i ämnet, i stället för att kritisera Rasila för att han inte tagit kontakt och bett om ändringar då projektet höll på.

Jag orkade inte läsa hela diskusionen för jag tyckte att den inte fördes med god ton. Nu är jag ju inte som studerande så insatt i hur forskare diskuterar med varandra i "den riktiga världen" men jag tyckte att Westerlunds svar på tal var onödigt tillrättavisande och försvarande, inte ett värdigt svar till en emeritus professor. Det är bra att svaret är strukturerat med underrubriker så man kan läsa det enligt kategorier, men tonen i debatten förvåndade mig ändå.

Jaja, man är väl inlindad i bomull då. Kanske det för projektet kändes som en för stark attack från Rasilas sida eller något. Det verkar ju som om de olika parterna inte överhuvudtaget har kännedom om vad den övriga har sysslat med.

1 kommentti:

  1. Ja, det är ett problem att det finns så mycket projekt och det är svårt att få info om allt relevant. Det kan ju förstås också finnas olika skolbildningar och medvetet ignorerande, men ibland handlar det om helt enkel (igen!!) bristande informationsgång. I detta specifika fall vet jag faktiskt inte bakgrunden. Poängen var snarast att visa på hur mycket källkritiska problem man ställs inför, då det gäller att göra upp och använda databaser i historisk forskning.

    VastaaPoista