sunnuntai 10. helmikuuta 2013

Kvantitativa metoder

När det gäller kvantitativa metoder och humanism så är ett av de bästa exemplen jag kommer på Thomas Mckeowan, läkaren och historikern som undersökte dödsorsaker i Storbritannien och kvantifierade resultaten. De flesta som studera medisinsk historia är ju antingen pro Mckeown eller emot. Jag tycker att det är ett bra exempel på fördelarna och nackdelarna med att använda kvantitativt material i historieforskning.

Tittar man snabbt på grafen så kan man ju se att tuberkolos som dödsorsak i Storbritannien var på nedgång redan innan man började vaccinera. Ser man endast på grafen så kan man dra förhastade slutsater om preventiv allmän hälsovård i England. Mckeowns teori har ju använts felaktigt av till exemepl ekonomer för att dra paraleller till dagens hälsovård och det är vid sådana tillfällen då kvantitativ data blir farligt för historia.
 
Kvantitativa analyser kräver i mitt tycke mer av forskaren än kvalitativa. Man måste kunna utläsa materialet på rätt sätt och dessutom presentera materialet rätt så att man inte förvanskar resultatet. Själv använder jag gärna kvantitativa metoder där det är möjligt. Jag tycker om att ordna data i exel och PSAW.


1 kommentti: